Portraits

Czesław Niemen
Wojciech Pszoniak
Jeremi Przybora
Witold Lutos??awski
Andrzej Kurylewicz
Adam Zagajewski
Vladimir Stockman
Ma??gorzata Zaj?czkowska
Kamila Klimczak
Dorota Stali??ska
Danuta Rinn
W??odzimierz Pawlik
S??awomir Kulpowicz
Shujaat Khan
Andrzej Hiolski
Przemys??aw Gintrowski
Zesp???? Reprezentacyjny
Zbigniew Wodecki
Jacek W??jcicki
Mulatu Astatke
Zbigniew Namys??owski
Janusz Stefa??ski