Portraits

Czesław Niemen
Wojciech Pszoniak
Jeremi Przybora
Witold Lutosławski
Andrzej Kurylewicz
Adam Zagajewski
Vladimir Stockman
Małgorzata Zajączkowska
Kamila Klimczak
Dorota Stalińska
Danuta Rinn
Włodzimierz Pawlik
Sławomir Kulpowicz
Shujaat Khan
Andrzej Hiolski
Przemysław Gintrowski
Zespół Reprezentacyjny
Zbigniew Wodecki
Jacek Wójcicki
Mulatu Astatke
Zbigniew Namysłowski
Janusz Stefański